Nye LINK-samlinger for hjemmeskole

Lærere gjør en kjempeinnsats i disse dager for å se hver enkelt elev under vanskelige omstendigheter. Men med hjemmeskole mister elevene en viktig del av flokken sin. Derfor har RVTS Sør laget nye LINK-samling som lærerne kan bruke på hjemmeskole med elevene, og gi dem opplevelsen av at de fortsatt er en del av flokken, at de fortsatt hører til.

– Noe av det elevene mister når de har hjemmeskole er opplevelsen av å være en del av flokken som skolen tilbyr. Spesielt når myndighetene anbefaler å innskrenke antallet leke-kamerater til en, eller toppen to, venner. Noen blir kanskje ikke valgt av noen, og ensomhetsfølelsen kan bli veldig påtrengende og belastende, og ensomhet er allerede før koronaens inntog en stor utfordring for mange barn og unge, forteller spesialrådgiver i RVTS Sør, Karen Ringereide.

Derfor har vi laget flere nye LINK-samlinger som kan gjennomføres for klassen, - på Teams, Google Meet, Zoom eller Skype.

– Kanskje læreren må dele klassen i to eller tre, og samlingen må nødvendigvis bli litt annerledes enn andre LINK-samlinger, men målet er at den skal minne alle på at de er en del av en flokk, og flokken er der ute fremdeles selv om man ikke sitter under samme tak. Alle hører til, sier Ringereide.

RVTS Sør vil her komme med nye samlinger så lenge det er hjemmeskole, en gang i uka. Vi håper og tror at dette blir en positiv og samlende opplevelse for både lærer og elever!