Jeg og de andre

Her finner du samlinger som tar for seg følelser som elever kan oppleve som vanskelig og utfordrende i relasjon med andre.
Katt

For de yngste

Her finner du samlinger tilpasset barn i 1. og 2. klasse.